Thecus N12910SAS 100TB (10 x 10TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Helium (Enterprise)
Thecus N12910SAS 100TB (10 x 10TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Helium (Enterprise) $8,699.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 100TB (10 x 10TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise)
Thecus N12910SAS 100TB (10 x 10TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise) $8,130.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 120TB (12 x 10TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Helium (Enterprise)
Thecus N12910SAS 120TB (12 x 10TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Helium (Enterprise) $9,816.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 120TB (12 x 10TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise)
Thecus N12910SAS 120TB (12 x 10TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise) $9,327.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 12TB (4 x 3TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise)
Thecus N12910SAS 12TB (4 x 3TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise) $3,807.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 12TB (6 x 2TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Ultrastar (Enterprise)
Thecus N12910SAS 12TB (6 x 2TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Ultrastar (Enterprise) $4,194.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 12TB (6 x 2TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise)
Thecus N12910SAS 12TB (6 x 2TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise) $3,967.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 16TB (8 x 2TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Ultrastar (Enterprise)
Thecus N12910SAS 16TB (8 x 2TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Ultrastar (Enterprise) $4,555.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 16TB (8 x 2TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise)
Thecus N12910SAS 16TB (8 x 2TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise) $4,252.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 18TB (6 x 3TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise)
Thecus N12910SAS 18TB (6 x 3TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise) $4,154.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 20TB (10 x 2TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Ultrastar (Enterprise)
Thecus N12910SAS 20TB (10 x 2TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Ultrastar (Enterprise) $4,915.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 20TB (10 x 2TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise)
Thecus N12910SAS 20TB (10 x 2TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise) $4,537.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 24TB (12 x 2TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Ultrastar (Enterprise)
Thecus N12910SAS 24TB (12 x 2TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Ultrastar (Enterprise) $5,276.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 24TB (12 x 2TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise)
Thecus N12910SAS 24TB (12 x 2TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise) $4,822.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 24TB (4 x 6TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Ultrastar (Enterprise)
Thecus N12910SAS 24TB (4 x 6TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Ultrastar (Enterprise) $4,190.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 24TB (6 x 4TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Ultrastar (Enterprise)
Thecus N12910SAS 24TB (6 x 4TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Ultrastar (Enterprise) $4,394.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 24TB (6 x 4TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise)
Thecus N12910SAS 24TB (6 x 4TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise) $3,842.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 24TB (8 x 3TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise)
Thecus N12910SAS 24TB (8 x 3TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise) $4,501.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 32TB (4 x 8TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Helium (Enterprise)
Thecus N12910SAS 32TB (4 x 8TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Helium (Enterprise) $4,911.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 32TB (4 x 8TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise)
Thecus N12910SAS 32TB (4 x 8TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise) $4,609.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 32TB (8 x 4TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Ultrastar (Enterprise)
Thecus N12910SAS 32TB (8 x 4TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Ultrastar (Enterprise) $4,822.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 32TB (8 x 4TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise)
Thecus N12910SAS 32TB (8 x 4TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise) $4,207.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 36TB (12 x 3TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise)
Thecus N12910SAS 36TB (12 x 3TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise) $5,196.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 36TB (6 x 6TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Ultrastar (Enterprise)
Thecus N12910SAS 36TB (6 x 6TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Ultrastar (Enterprise) $4,728.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 40TB (10 x 4TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Ultrastar (Enterprise)
Thecus N12910SAS 40TB (10 x 4TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Ultrastar (Enterprise) $5,249.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 40TB (10 x 4TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise)
Thecus N12910SAS 40TB (10 x 4TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise) $4,572.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 40TB (4 x 10TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Helium (Enterprise)
Thecus N12910SAS 40TB (4 x 10TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Helium (Enterprise) $5,347.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 40TB (4 x 10TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise)
Thecus N12910SAS 40TB (4 x 10TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise) $5,165.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 48TB (12 x 4TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Ultrastar (Enterprise)
Thecus N12910SAS 48TB (12 x 4TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Ultrastar (Enterprise) $5,676.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 48TB (12 x 4TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise)
Thecus N12910SAS 48TB (12 x 4TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise) $4,937.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 48TB (6 x 8TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Helium (Enterprise)
Thecus N12910SAS 48TB (6 x 8TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Helium (Enterprise) $5,810.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 48TB (6 x 8TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise)
Thecus N12910SAS 48TB (6 x 8TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise) $5,372.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 48TB (8 x 6TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Ultrastar (Enterprise)
Thecus N12910SAS 48TB (8 x 6TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Ultrastar (Enterprise) $5,267.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 60TB (10 x 6TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Ultrastar (Enterprise)
Thecus N12910SAS 60TB (10 x 6TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Ultrastar (Enterprise) $5,805.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 60TB (6 x 10TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Helium (Enterprise)
Thecus N12910SAS 60TB (6 x 10TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Helium (Enterprise) $6,464.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 60TB (6 x 10TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise)
Thecus N12910SAS 60TB (6 x 10TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise) $6,205.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 64TB (8 x 8TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Helium (Enterprise)
Thecus N12910SAS 64TB (8 x 8TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Helium (Enterprise) $6,709.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 64TB (8 x 8TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise)
Thecus N12910SAS 64TB (8 x 8TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise) $6,135.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 72TB (12 x 6TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Ultrastar (Enterprise)
Thecus N12910SAS 72TB (12 x 6TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Ultrastar (Enterprise) $6,344.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 80TB (10 x 8TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Helium (Enterprise)
Thecus N12910SAS 80TB (10 x 8TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Helium (Enterprise) $7,608.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 80TB (10 x 8TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise)
Thecus N12910SAS 80TB (10 x 8TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise) $6,898.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 80TB (8 x 10TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Helium (Enterprise)
Thecus N12910SAS 80TB (8 x 10TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Helium (Enterprise) $7,582.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 80TB (8 x 10TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise)
Thecus N12910SAS 80TB (8 x 10TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise) $7,246.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 96TB (12 x 8TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Helium (Enterprise)
Thecus N12910SAS 96TB (12 x 8TB) 12 Bay NAS Integrated with HGST Helium (Enterprise) $8,507.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS 96TB (12 x 8TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise)
Thecus N12910SAS 96TB (12 x 8TB) 12 Bay NAS Integrated with Seagate Constellation (Enterprise) $7,661.00
+ Quick View
Thecus N12910SAS Diskless 12 Bay 2U Rackmount NAS Server
Thecus N12910SAS Diskless 12 Bay 2U Rackmount NAS Server $3,895.00
+ Quick View